Varuh integritete – Omejitve poslovanja

To je uporabnikom prijazna interaktivna zbirka podatkov, ki vam omogoča edinstven pregled evidence subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja. Preberi več.

Seznam subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja, vsebuje podatke, ki jih Komisija za preprečevanje korupcije prejme od organizacij javnega sektorja. Tem morajo funkcionarji v mesecu dni po nastopu funkcije sporočiti podatke o povezanih subjektih, morebitne spremembe pa v osmih dneh od nastanka. Organi so dolžni prejete podatke sporočiti Komisiji za preprečevanje korupcije v 15 dneh od prejema.

Omejitve poslovanja veljajo po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije od trenutka, ko nastanejo in veljajo ne glede na to, ali so vpisane na seznam.

close
Nr Organizacija Omejitev do Subjekt Velja od Velja do Št. transakcij v času veljavnosti omejitve poslovanja